Govorno jezički razvoj dece od 3 do 6 godina

Veština verbalne komunikacije podrazumeva pravilnu upotrebu gramatičkih reči i rečenica kao i pravilan izgovor svih glasova uz prisustvo velikog broja reči u govoru.