Govorni poremećaji

Poremećaj govora (govorni poremećaj) je stanje u kojem osoba ima problema sa stvaranjem ili formiranjem glasova u govoru  koji su neophodni za komunikaciju sa drugima. Ovo može otežati razumevanje govora deteta.
govorni-poremecaj
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Prvo ću vam pomenuti tri glavne vrste poremećaja govora:

  Poremećaji artikulacije – govorni poremećaj

  Greške u izgovoru glasova. Na primer, ha umesto šešir, oda umsto voda. Dakle, ako vaše dete često pogrešno izgovara mnogo reči, to može biti znak osnovno poremećaja artikulacije.

  Poremećaji tečnosti – govorni poremećaj

  Česti prekidi u toku govora. Ako vaše dete često zamuckuje kada hoće nešto da kaže, verovatno, je prisutan poremeća u tečnosti govora.

  Poremećaji glasa – govorni poremećaj

  Postoji skoro pedeset govornih poremećaja, od kojih svaki ima svoj skup uzroka, simptoma i mogućnost lečenja.

  Česte neodgovarajuće promene u kvalitetu glasa, visini tona ili jačini. Ako vaše dete često govori preglasno, tiho ili sa neprikladnom visinom glasa, može imati poremećaj glasa.

  Razumevanje svih njih najbolje je prepustiti pefesionalcima. Kao roditelj potrebno je samo osnovno razumevanje najčešćih poremećaja govora.

  Šta je poremećaj govora (govorni poremećaj)?

  Poremećaj govora (govorni poremećaj) je stanje u kojem osoba ima problema sa stvaranjem ili formiranjem glasova u govoru koji su neophodni za komunikaciju sa drugima. Ovo može otežati razumevanje govora deteta.

  Šta je artikulacija glasova?

  Artikulacija glasova je jasno i razgovetno izgovaranje glasova i glasovnih sklopova (slogova i reči). Pokreti govornih organa (jezika, usana, glasnih žica) koji proizvode, uobličavaju i omogućavaju takav izgovor.

  Scroll to Top