Jezički poremećaji

Deca sa jezičkim pormećajem imaju problema sa razumevanjem i upotrebom govora u svakodnevnoj komunikaciji. Većina odojčadi ili male dece može da razume šta drugi govore pre nego što počnu da progovaraju. Kako su deca starija većina dece uči kako da svoja osećanje izrazi rečima.
jezicki-poremecaj
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kako se ispoljavaju jezički poremećaji?

  • problemi u učenju i upotrebi govornog i pisanog jezika
  • poteškoće sa rečnikom, strukturom rečenice ili vođenjem razgovora
  • teškoće u praćenju upustva
  • upotreba kratkih, jednostavnih rečenica
  • postavljanje reči u pogrešan redosled
  • nepravilna upotreba glagolskih vremena u rečenici
  • izostavljanje reči iz rečenica
  • ponavljanje delova ili celih pitanja pre nego što daju odgovor
  • izbegavaju razgovor sa ljudima koje dobro ne poznaju

  Koji su uzroci jezičkih poremećaja?

  Jezički poremećaji mogu imati mnogo mogućih uzroka. Često su povezani sa zdravstvenim stanjem kod deteta:

  • autizam
  • ovreda mozga ili tumor na mozgu
  • daunov sindrom, cerebralna paraliza
  • problemi u trudnoći ili porođaju (loša ishrana, rano rođenje, niska porođajna težina)
  • jezički poremećaji mogu biti povezani sa genetikom
  • učenje više od jednog jezika ne izaziva jezičke poremećaje

  Kako se dijagnostikuje poremećaj jezika (jezički poremećaj)?

  Jezički poremećaj se dijagnostikuje pomoću nekoliko testova. Ovi testovi će pokazati koliko dobro dete razume i govori jezik. Kroz igru logoped će pratiti vaše dete kako govori, da li šluša, prati upustva, da li razume naloge, ponavlja fraze i da li aktivno učestvuje u igri. 

  Kako jezički poremećaji utiču na dete?

  Od svih poznatih poremećaja govora i jezika, disfazija je najčešći poremećaj učenja, često povezan sa težim oblicima ponašanja. Dete će postati frustrirano jer njegove probleme sa artikulisanjem reči ili sposobnost izgovaranja koherentnih rečenica otežavaju roditeljima da razumeju šta pokušava da dete kaže. Ovo nije jednostavan govorni problem, već problem koji utiče na komunikaciju na svim nivoima.

  S obzirom na njihovu frustraciju što ih ne razumeju, ova deca će pribeći drugim načinima izražavanja koji se mogu manifestovati u obliku izliva besa ili agresivnog ponašanja poput vike, plača ili udaranja. Oni imaju tendenciju da prestanu sa komunikacijom i da se povuku.

  Roditelji koji primećuju kašnjenje u razvoju govora kod deteta potrebno je da se obavezno obrate logopedu.

  Kako pomoći deci sa jezičkim poremećajem?

  Roditelji su najvažniji učitelji u prvim godinama deteta. Deca uče jezik slušajući druge kako govore. Čak i male bebe primećuju kada drugi ponavljaju i reaguju na glasove koje proizvode.

  Roditelji mogu pomoći svom detetu na mnogo različitih načina:

  • reagovanje na prve zvukove, grogotanje i gestove koje beba pravi
  • ponavljanje onoga što dete
  • razgovor sa detetom (u parku, prodavnici, igraonici)
  • postavljanje pitanja i slušanje odgovora
  • čitanje dečijih knjiga i slikovnica
  • pričanje priča
  • pevanje pesama

  Sve što je navedeno možete sponatano primeniti kroz igru i svakodnevne aktivnosti sa detetom.

  Roditelji mogu da reaguju ako primete da govor deteta kasni i nije u skladu sa razvojnim prekretnicama za njegov uzrast. Ukoliko sumnjate da dete ne odgovara na vaše pitanje ili više puta želi da mu ponovite pitanje, obavezno proveriti sluh kod deteta.

  Pogledati: „Razvoj govora kod dece od 3 do 6 godina“

  Scroll to Top