Fonološki poremećaji

Fonološki poremećaj je poremećaj motorne produkcije, ali i jezičke reprezentacijske slike glasova, u kojem dete koristi obrasce glasovnih grešaka. Pre nego što opišem detaljnije kako se fonološki poremećaji manifestuju, potrebno je da se prvo upoznate sa fonološkim sposobnostima u govoru.
fonoloski-poremecaji
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Zašto je važna fonološka sposobnost kod deteta?

  Fonološka svesnost je organizovani sistem glasova koji omogućava formiranje reči i rečenica. Tokom ranog razvoja jezika fonološka sposobnost omogućava detetu da razlikuje glasove jedan od drugog.  Da bi dete pored sposobnosti pravilnog izgovora glasova ovladalo i sposobnostima čitanja i pisanja neophodan je razvoj svih aspekata fonološke sposobnosti: fonološke svesnosti, fonološke memorije i brzog imenovanja.

  U šestoj godini se razvija:

  • sposobnost analize i sinteze glasova
  • sposobnost da se od glasova i slogova prave nove reči
  • sposobnost pravilnog i brzog imenovanja brojeva, boje, slova i objekata
  • raščlanjivanje rečenice na reči, reči na slogove i glasove
  Zasto je vazna fonoloska sposobnost kod deteta

  Zašto je važno savladati analizu i sintezu glasova?

  Analiza podrazumeva sposobnost da se reč rastavi na glasove, a sinteza da se glasovi grupišu u celinu, odnosno reč. Poznavanje analize i sinteze glasova podrazumeva razvijenu fonološku sposobnost (svesnost).

  Analiza i sinteza reči predstavljaju osnovu za pravilan razvoj  veštine čitanja i pisanja. Analiza i sinteza reči javlja se spontano tokom govorno – jezičkog razvoja deteta, ukoliko se ne javi, neophodno je da je dete savlada pre nego što krene u školu. Zato je važna fonološka svesnost, što podrazumeva saznanje deteta da razlikuje glasove, fonološka memorija podrazumeva da dete zapamti na primer, prvi glas neke reči. I na kraju sposobnost imenovanja date reči, odnosno pisanja iste reči. Kada dete krene u školu ukoliko i dalje pravi greške, na primer zamenjuje jedan glas drugim glasom ili nije sigurno na koje slovo počinje reč, velika je verovatnoća da neće znati da poveže taj glas sa slovom, odnosno reči.. Što se itekako direktno manifestuje na čitanje i pisanje.

  Oko četvrte godine, razvija se svest o tome da se reč sastoji od slogova. Na uzrastu od pet godina dete spontano ili na zahtev može da izdvoji prvi glas u rečima.

  razvoj-govora-i-jezika-kod-dece-4-godine

  Kako se ispoljavaju fonološki poremećaji?

  Ako vaše dete često pravi greške u govoru određenih reči, može imati poremećaj fonološkog procesa. Greške se najčešče javljaju kod male dece. Kada napune 4 godine, ukoliko i dalje ispoljavaju greške, to može biti poremećaj.

  Neki od najčešćih simptoma fonoloških poremećaja kod dece:

  • zamena glasova (B u P, V u L) ili sloga u reči
  • izostavljanje glasova, npr. umesto stolica kažu stoica
  • dodavanje glasova i slogova u reči
  • greške su nepredvidive i smanjuju razumljivost govora
  • problem sa izgovaranjem višesložnih reči
  • slabost mišića govornih organa
  • jezičke smetnje (imenovanje)

  Ključna razlika između artikulacijiskih i fonoloških poremećaja je što se fonološki poremećaji temelje na jezičkom nivou gde je problem u usvajanju i organizovanju glasova u sistem glasovnih obrazaca usled teškoća kognitivne prirode. Na primer kada dete zameni glas koji je sličan po zvučnosti (B – P, S – Z, K – G).

  Pod pojmom artikulacioni poremećaj podrazumeva se poremećaj motornog izvođenja (produkcije) jednog ili više glasova, na primer kada dete zameni glas sa drugim glasom ili ga ne izgovori, ili ga izgovori na pogrešan način.

  Zasto je vazna fonoloska sposobnost kod deteta

  Uzroci fonoloških poremećaja

  • teškoće u učenju
  • problemi sa sluhom: ako dete ne čuje dobro, uči da izgovara različite zvukove pogrešno.
  • strukturalne abnormalnosti govornih organa: malformacije ili nedostaci u organima koji nam omogućavaju da govorimo, poput nepca ili jezičnog frenuluma, koji ometaju kretanje jezika.

  Kako se leče fonološki poremećaji?

  Ukoliko sumnjate da vaše dete često pravi greške i zamenjuje glasove u rečima, obratite se logopedu, kako bi na vreme rešili problem. Logoped će prilagoditi terapiju koja je za dete primenljiva.

  Zašto je važno proveriti čulo sluha kod deteta?

  Sposobnost slušanja je od suštinskog značaja za pravilan razvoj govora i  jezika. Čulo sluha direktno utiče na fonološki razvoj kod deteta, Zato je važno da ga proverite.

  Na probleme sa sluhom mogu se sumnjati kod dece koja ne reaguju na zvukove ili koja svoja govorno – jezička znanja ne razvijaju na pravilan način.

  • Ako sumnjate da vaše dete ne izgovara neke glasove ili reči pravilno. Razmislite koliko često ljudi koji ne poznaju vaše dete imaju problema sa razumevanjem onoga što ono govori.
  • Na primer, dete uzrasta od dve godine, nepoznata osoba treba da razume oko tri četvrtine onoga što dete govori.

  Važno je znati da nije svako dete isto. I dok uče da govore, deca pojednostavljuju govor odraslih kako bi lakše izgovorili reči.

  Normalno je da mala deca kod koje je govor još uvek u fazi razvoja, imaju problema sa izgovaranjem glasova ili reči na pravi način. To je deo procesa učenja. Njihove govorne veštine razvijaju se tokom vremena. Do 8 godine većina dece nauči pravilan izgovor svih glasova. U redu je ako vaš trogodišnjak pravi greške u govoru, sve dok možete da razumete šta govori. Ali, ako vaše dete pravi mnogo grešaka i ne možete da ga razumete, obratite se logopedu.

  Scroll to Top