Kako razumeti govor i jezik?

Kada se budete upoznali sa govorno - jezičkim razvojem kod dece, saznaćete šta je potrebno da pomognete detetu.
kako-razumeti-razvoj-govora-i-jezika
Klikni da pogledaš sadržaj članka
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kako se razvijaju govorne i jezičke veštine u detinjstvu?

  Sposobnost slušanja drugih je put ka pravilanom razvoju govora i jezika. Zato je potrebno na mlađem uzrastu proveriti sluh kod dece koja ne reaguju na zvukove ili koja ne razvijaju svoje jezičke veštine na odgovarajući način.

  U kom periodu se razvija govor i jezik?

  Razvoj govora i jezika u prve tri godine je najvažniji za dete, jer tada dolazi do sazrevanja moždanih sinapsi i stvaranja novih veza između neurona. U tom periodu je najveća plastičnost (prilagodljivost) mozga, što se tiče usvajanja jezika i drugih kognitivnih veština.

  Šta predstavlja razvoj govora i komunikaciju u ranom detinjstvu?

  Govorne, jezičke i komunikacijske veštine su ključne za sveukupni razvoj male dece. Razumevanje naloga, prepoznavanje glasova, pravilno izražavanje, razmenjivanje ideja i komunikacija sa drugima su osnovni i sastavni elementi za razvoj govora i jezika.

  Na kom uzrastu je govor potpuno razvijen?

  Kada dete napuni 5 godina, obično formira rečnik od 2.500 reči, izražava se potpunim, gramatički ispravnim rečenicama.

  Razlika između govora i jezika

  Pre nego što objasnim specifičnosti različitih vrsta poremećaja govora i jezika, prvo da vam razjasnim razliku između govora i jezika.

  Govor je proces artikulacije glasova sa određenim značenjem pomoću govornih organa. Glasove izgovaramo kako bismo preneli svoje misli i ideje. Na taj način produkujemo slogove, reči i rečenice.

  Jezik se odnosi na našu sposobnost da prenesemo misli i ideje. Podrazumeva znanje kako da kažemo ono što želimo i da razumemo ono što nam drugi govore.

  Razlika između kašnjenja i poremećaja u govoru

  Ako ste već razgovarali sa pedijatrom vašeg deteta, moguće da ste čuli za izraz kašnjenje ili poremećaj govora.

  Do kašnjenja u govoru dolazi kada dete ne dostigne razvojne prekretnice kako se očekuje za njegov uzrast. Na primer, uobičajeno je da predškolci glas R zamenjuju sa glasom L (V) ili glas Č sa glasom Ć. Kada krenu u vrtić, većina dece prevaziđe problem sa izgovorom glasova.

  Poremećaj govora je kada dete ne prati redosled razvojih prekretnica. Na primer, kada dete ne koristi gramatički pravilnu rečenicu, što se odnosi na neadekvatnu upotrebu sintakse, semantike i morfologije.

  Poznavanje razlike između kašnjenja i poremećaja govora je važno, jer će vam pomoći da razumete problem koji ima vaše dete. Kašnjenje u govoru može da prođe samo od sebe, dok poremećaji u govoru obično zahtevaju rad sa logopedom.

  Značaj rane intervencije

  Rana intervencija je od značaja, jer na vreme rešavate problem. Ona obuhvata mere prevencije, dijagnostike i tretman koji treba da je prilagođen potrebama deteta.

  Ako vaše dete ima poremećaj govora ili jezika, izvršiće se procena koja podrazumeva primenu testa za artikulaciju i testa za procenu govorno – jezičkih sposobnosti. Čak i da se radi samo o kašnjenju govora, logoped vam može preporučiti specijalne vežbe i terapiju koja odgovara detetu.

  Scroll to Top