Kako vežbati sa detetom kod kuće?

Igrajte se sa detetom, to je najprirodniji način da mu pomognete. Procenite vaše dete, ponudite izbor tokom igre i zajedno rešavajte “problem” situacije.
kako-vezbati-sa-detetom-kod-kuce

Probajte da procenite svoje dete

Mlađa deca se teže koncentrišu na bilo kakav način učenja. Možete pokušati kroz igru koja je detetu zanimljiva. Postoje različiti pristupi terapiji, u zavisnosti od toga da li se radi o kašnjenju u govorno – jezičkom razvoju ili je u pitanju nepravilna artikulacija.

Ne treba da predvidjate potrebe svog deteta, ponudite izbor

Jeste primamljivo da istog trenutka uradite ono što vaše dete želi, ali to ga ne podstiče da napreduje i da koristi svoj govor. Pružite mu priliku da traži smoki, umesto da mu pružite čim pokaže prstom prema njemu.
Umesto da ga pitate: “Šta bi želeo da popiješ? ili hoćeš sok ili mleko?”

Dete koje se trudi da kaže neku reč, više će imaće koristi kada mu ponudite izbor, umesto da očekujete od njega da kaže tačnu reč.

Naglasite glas ili slog reči kada razgovarate sa detetom

Kada izgovorite ime predmeta, držite ga prema ustima kako bi dete videlo kako vam se usta pomeraju. Ovo stvara neposrednu vizuelnu vezu izmedju predmeta i glasova (reči).
Na taj način dete imitira vaš pokret ustima. Ili ukoliko dete kaže: “Daj odu” vi naglasite glas “V” grickanjem donje usne, nekoliko puta.

Nema veze ako dete odmah ne ponovi za vama. Detetu je potrebno više puta ponoviti da čuje ili vidi neki predmet o kome govorite kako bi razumelo povezanost predmeta i reči.

Naizmenične igre sa detetom

Igra “Ponavljanje reči”. Na primer: “Ja ću reći jagoda, i ti kaži jagoda. Spreman? Ja kažem jagoda. Sada si ti na redu”. Ili igra: “Sakrivanja predmeta u sobi”, što takođe podstiče decu da postavljaju pitanja, uzvikuju i traže pomoć.

Ovakve igre podstiču govor zadržavanjem detetove pažnje.
Igre treba da su što jednostavnije i zanimljive, kako se dete ne bi osetilo nesigurnim u nekim situacijama. Kroz spontanu, nenametljivu igru najbolje se uči.

Pretvaranje roditelja sa razlogom – rešavanje “problem” situacija

Osmislite situaciju kada će detetu biti prijatno, ali i da se oseti blago nelagodno. Ne gurajte dete do ivice suza, ali je u redu da zastanete ili da se povučete da biste videli da li može da reši problem kada mu nešto zatreba.

Na primer, možete da pomognete detetu da obuče jednu čarapu, zatim ustanite i prošetajte. Da li traži pomoć Ili vas je samo upitno pogledalo?

Možete da stavite detetu igračku u majicu ili u pantalone. Da li želi da izvadi igračku iz majice? Ili mu treba pomoć. Neka pokuša sam da reši situaciju u kojoj se nalazi.

Cilj je podstaći dete da komunicira, umesto da se uvek oslanja na vas. Kroz slične aktivnosti prodstičite dete, na taj način će sve manje tražiti podršku od vas.

Ponavljanje glasova, reči, slogova

Većina dece, ako ne i sva deca najbolje uče kada se glasovi, slogovi, reči ponavljaju iznova i iznova!

Na primer, kada vaše dete pravilno kaže neki glas ili reč ponovite ga u pozitivnom tonu. Ako pogreši u izgovoru glasa, ponovite mu isti glas pogrešno kako bi moglo da čuje šta je zapravo reklo u odnosu na ono što misli da je tačno. Ovo je odlična vežba za dete, jer oni u stvari nisu svesni grešaka koje prave.

Posmatrajte svoje dete

Sada kada posvećeno vreme provodite kod kuće, možete da pratite napredak vašeg deteta. Obratite pažnju na to koje reči ili glasove možete da razumete kod svog deteta u poređenju sa onim što mogu da razumeju baka i deka ili potpuno nepoznati čovek.

Budite svesni svojih ograničenja

Vi ćete naučiti dete da pravilno izgovara glasove, ali glasove koje uključuju složenije pokrete s jezikom, nećete uspeti bez pomoći logopeda. Govorna terapija (stimulacija) može biti korisna deci koja imaju samo blaga odstupanja u izgovoru glasova.

Ako ste dostigli granicu onoga što možete da pružite detetu, pokušajte da ne shvatite kao lični prekršaj. Umesto toga potražite dodatnu pomoć. Pedijatar vašeg deteta je sjajno mesto za početak. Oni često znaju sve lokalne resurse i mogu vas usmeriti u pravom smeru.

Scroll to Top