Kako pomoći detetu sa disleksijom?

U tekstu su opisane aktivnosti koje su korisne za decu, a posebno za decu sa rizikom od disleksije. Vežbe su zabavne, efikasne i jednostavne za rad kod kuće.
kako-pomoci-sa-detetu-disleksijom-k

Kako poboljšati finu motoriku kod dece sa disleksijom?

Pogledajte u okviru kategorije „saveti logopeda“ kako vežbati finu motoriku kod dece.

Aktivnosti fine motorike

Fina motorika je neophodna za aktivnosti koje uključuju manje pokrete u zglobovima, šakama i pristima. Oni su ključni za našu sposobnost obavljanja većine svakodnevnih aktivnosti poput zakopčavanja odeće, sečenja hrane, vezivanja pertli, pranja zuba kao i za precizno bojenje, crtanje i pisanje.

Vežbanje glasova, slogova, reči

Počnite igru sa glasovima koji se lakše izgovoraju i pokušajte da aktivnost učinite zabavnom.
Neka bude senzorno, živopisno i privlačno za dete!

To možete učiniti pisanjem slova u pesku ili napravite slova od papira, kartona ili plastelina. Slova možete staviti ili zalepiti na kamenčiće, poklopce od flaša, plastične čaše ili kartonske tanjire. Na ovaj način pomažete detetu da nauči kako se slova pišu na kreativan način, i ne samo to, deca lakše prepoznaju sličnosti i razlike među slovima.
Ovde je akcenat na razvijanju fonološke svesti, jer dete imenuje slovo koje istovremeno piše. Odlična vežba. Kada je savlada, pređite na vežbu sa slogovima, zatim rečima.

Aktivnosti za radnu memoriju

Radna memorija nam omogućava da zadržimo i manipulišemo informacijama koje imamo u kratkoročnoj memoriji.

Deca sa disleksijom obično imaju problem sa radnom memorijom, što otežava zadržavanje slike slova, usklađivanje glasova sa slovima kao i izgovaranje i čitanje glasova i reči, kao i sposobnost da brzo imenuju slike.

Aktivnosti kao što su zagonetke, rešavanje logičkih zadataka, igranje društvenih igara, aktivno slušanje priča i njihovo prepričavanje, kao i obavljanje zadataka koji uključuje praćenje upustva (napravi, nacrtaj, zasadi..) samo su neke od aktivnosti koje mogu pomoći u povećanju kapaciteta radne memorije.
Ove aktivnosti podstiču dete da razmišlja o različitim mogućnostima u isto vreme.

Pokazaću vam na primeru jedne društvene igre. Na primer, dok igram društvenu igru, moram da razmiišljam istovremeno o boji, broju ili simbolu svojih karata istovremeno. Razmišljam: Imam pet crvenih i dve žute karte, ali nemam zelenu ni plavu. Na mene je red, prethodni igrač je stavio zeleni broj 5. Nemam zelenu kartu, razmišljam da li imam kartu sa brojem 5. Imam crvenu kartu sa brojem 5 koju ću staviti na sto.

Ovakve aktivnosti zahtevaju fleksibilnost u razmišljanju, što znači da moram istovremeno da razmišljam o broju, boji ili simbolu koji će mi pomoći da se odlučim koju kartu treba da stavim na gomilu.
Nakon ovih eksplicitnih objašnjenja, učenicima je potrebno vreme za vežbu tako što će prvo sami igrati igru.

Radna memorija je način na koji možete zadržati informacije koje će vam pomoći dok radite na nečemu drugom. Na primer, igra memorije takođe pruža mogućnost zadržavanja informacija kada okrećete kartice (tražite odgovarajuću), a istovremeno treba da se setite gde se određena kartica nalazi. Kada učenici prenose informacije u dugoročnu memoriju, njihova radna memorija ne mora da radi tako naporno i sposobni su da se brže i efikasnije uhvate u koštac sa novim, složenijim aktivnostima. Učenje postaje lakše, a učenici se osećaju sigurnije i pametnije. Kada steknu samopouzdanje, spremni su za dalje korake.

Aktivnosti koje uključuju sortiranje, kategorizaciju i planiranje

Mogućnost organizovanja aktivnosti jedna je od najvažnijih veština koju deca trebaju da znaju u školi.

Zato je važno uključiti decu u aktivnosti kod kuće koje zahtevaju planiranje i sortiranje u kategoriju kojoj pripada određeni predmet.
Sortiranje odeće ili posuđa, igračaka ili postavljanje stola su neke od svakodnevnih aktivnosti koje uključuju mentalne procese planiranja.

Odaberite one aktivnosti koje uključujuju identifikovanje dela slagalice koji nedostaje ili predmet koji ne pripada grupi istih predmeta. Selekciju možete odrediti prema boji, obliku, veličini i strukturi predmeta.

Aktivnosti za razvijanje fonološke svesti o glasovima

Fonološka svet je sposobnost identifikovanja, razmišljanja i manipulacije glasovima u govoru. Deca sa diskleksijom imaju poteškoća da prepoznaju glasove i slogove u rečima, da identifikuju reči koje počinju sa istim glasom. Treba raditi na razvijanju fonološke svesti o glasovima.

Jezik je skup glasova (reči) koji se koristi kao prikaz za razmenu ideja i misli. Glas je zvuk koji čujemo u govoru. Glas se povezuje sa slovom kako bi se uspostavila veza između glasa i napisanog slova.

Dete treba da nauči da uspostavi  vezu između glasa koji čuje i jezičke reprezentacije slike slova koji je napisan. Tokom ranog razvoja jezika fonološka sposobnost omogućava detetu da razlikuje glasove jedan od drugog. Pokušajte da naučite svoje dete da izgovara glas po glas kako bi izgovorio celu reč, više puta ponovite dok je ne zapamti.

Znatno veći efekat pamćenja je da tu reč povežete sa slikom ili nekim događajem. Svakodnevno radite ovu vežbu. Počnite prvo sa jednosložnim rečima (npr. p – u – ž), zatim pređite na dvosložne, trosložne i četvorosložne reči. Ukoliko ima napretka u prethodnoj vežbi, pređite na pisanje slova. Da bi aktivnost bila zanimljiva, možete da pišete u pesku, brašnu, plastelinu.. Na papiru, pesku napišite jednosložnu reč (z – e – c) i povežite je sa slikom zeca.

Deca mogu poboljšati svoju fonološku svest slušanjem i učenjem pesama i povezivanjem pokreta poput pljeskanja istovremeno sa rečima, slogovima ili identifikovanjem prvog ili poslednjeg glasa.

Aktivnosti za poboljšanje vizuelene percepcije

Dete može da poboljša vizuelnu percepciju informacija, što olakšava da identifikuje i piše slova. Vežbe za vizuelnu percepciju mogu izoštriti njegove veštine u obrađivanju razlika između predmeta koji izgledaju slično.

Primeri takvih aktivnosti su:

Pronađite razliku između dve naizgled identične slike. Ili možete da nacrtate dva jednostavna crteža, gde nedostaju neki delovi koje dete treba da docrta. Istovremeno dete vežba i finu motoriku. Razmislite o aktivnostima gde dete treba da pronađe sličnosti ili razlike među predmetima gde može da kategoriše po obliku, veličini ili uskladiti oblik predmeta po boji ili strukturi predmeta. Na platformi „Pinterest“ imate veliki izbor zadataka i kreativnih ideja za pisanje i pravljenje slova na različite načine.

Aktivnosti za poboljšanje razumevanja (asocijacije)

Učenje novih reči ne znači samo znanje kako se reč izgovara, već i kako se koristi u datom kontekstu (značenje reči). Deci sa disleksijom obično je potrebno više vremena za razumevanje razlika između sličnih reči, ne samo kada zvuče slično, nego i kada imaju slično značenje. Na primer, olovka – bojica.

Kako bi pomogli detetu da bolje razume značenje predmeta koji opisujete, možete navesti još primera kako se taj predmet može koristiti (čemu služi, gde ga koristimo, koje je veličine i od kog je materijala..). Predmet opišite u kontekstu koji im je poznat. Dete treba da pogodi traženi predmet. Možete igrati igru u automobilu dok vozite ili dok se šetate u parku. Ili detetu ponudite naziv nekog predmeta koji treba sami da opišu. Ohrabrite dete da uloži napor u izražavanju sopstvenog razumevanja i da taj predmet ilustruje.

Upotreba vizuelnih materijala za čitanje

Prvi korak je dobijanje pravih informacija iz pouzdanih izvora. Srećom, postoji mnogo dostupnih na Google pretraživaču. Postoji nekoliko knjiga koje će vam sigurno biti od pomoći.

Kod dece sa disleksijom, kada treba da pročitaju tekst, ne samo što je težak za razumevanje, već i neispirativan.
Dakle, kada god možete dodajte sliku, simbol ili boje koje mogu pomoću u učenju i lakšem raumevanju napisanog. Ohrabrite dete da učini isto. Slikovit sadržaj pomaže u prisećanju informacija. Skoro sve što učimo u školi možemo pronaći putem video zapisa na internetu. Nakon što dete pročita tekst koji se nalazi u materijalu za učenje, pomozite mu u razumevanju pojmova putem video zapisa na YouTube ili drugim platformama.

Koristite Google pretraživač

Postoje mnoge aplikacije koje omogućavaju deci da vežbaju jezičke veštine na zabavan način. Dopustite detetu da sam izabere neku temu koja ga interesuje i koja mu je zabavna. Ako uspeju da učestvuju u svom izboru, veća je verovatnoća da će ga aktivno koristiti.

Učite nove reči, proširujte rečnik kod deteta

Povezivanje, opisivanje nepoznatih reči ili predmeta sa poznatim rečima je popularna tehnika pamćenja. Pomozite detetu da osmisli primere koji uključuju određeni pojam, na osnovu njegovog iskustva, kako bi bolje razumeo njegovo značenje i omogućili mu lakše prisećanje. Na primer: jabuka. Čemu služi jabuka, kakvog je oblika, ukusa, gde raste, kojoj kategoriji pripada.. Nacrtajte jabuku, povežite je sa drugim voćem..

Čitajte sa detetom

Deca ne vole da rade neke aktivnosti za koje smatraju da im ne idu dobro. To je čitanje. Zato pokušajte da negujete njihovu ljubav prema čitanju što je više moguće. Ohrabrite dete da pronađe svoje knjige i napravi svoju bilblioteku.

Pomozite im da izaberu knjige koje im se sviđaju kako biste zajedno čitali. Neka čitanje postane porodična aktivnost u kojoj svi uživate. Dok vaše dete ne nauči dovoljno veština za samostalno čitanje. Birajte knjige sa pravopisnim obrascima koji nisu naporni za dete.

Praktična iskustva u učenju

Praktična iskustva u kojima vaše dete uživa mogu imati veliki značaj u njihovoj motivaciji da nastave da ulažu svoj trud u daljem učenju. Kad god je to moguće, vodite ih u muzeje, gledajte edukativne emisije i zajedno radite na naučnim projektima koji su vezani za školu.

Radoznalost je moćna pokretačka snaga

Pomozite detetu da otkriju šta ih zanima i pomozite im da nauče iz prakse. Na ovaj način vaše dete može bolje razumeti kada se praktično prikaže, na primer neki eksperiment, nego da učenje dolazi samo putem pisane reči.

Koristite audio knjige

Osim čitanja, postoje drugi načini kirišćenja knjiga. Audio knjige podstiču aktivno slušanje i koncentraciju. Naravno, prepustite detetu da sam odabere knjigu koju će slušati. Na platformi “Amazon” možete pronaći mnogo besplatnih audio knjiga.

Negujte aktivnosti za koje je dete talentovano

Kod dece treba raditi na njihovom samopouzdanju. Možda se osećaju manje vrednim od njihovih vršnjaka.
Zbog toga je potrebno pomoći deci da izgrade svoje samopouzdanje učestvovanjem u drugim aktivnostima. U tim aktivnostima treba da se osećaju vrednim i ponosnim.

Dozvolite deci da pričaju o svojim interesovanjima

Ovo je važan način za izgradnju otpornosti i pružanje pozitivnih iskustava vašem detetu. Negujte talente vašeg deteta, pomozite mu da razvije svoja interesovanja, stekne alate za učenje i trudite se da ostanete motivisani za učenje.

Scroll to Top