Kako izgovoriti glas – slovo R?

U video tutorijalu "Kako izgovoriti glas - slovo R" naučićete korisne vežbe koje će vam pomoći da savladate pravilan izgovor slova R. Uz pravilnu i svakodnevnu vežbu kroz mesec dana osetićete napredak vežbama.
Kako-nauciti-glas-R-fin komp

Sadržaj teksta

Pratite nas na:

Izgovor glasa R – artikulacija glasa R

Izgovor glasa R glasa zbog svoje kompleksnosti zahteva razvijenu koordinaciju pokreta s jezikom. Zato se glas R uči na kraju, tek kada se savladaju svi drugi glasovi koji se nepravilno izgovaraju.

Vežbe koje sam pokazala u video prezentaciji namenjene su deci i odraslima.

Pre nego što deca počnu sa učenjem glasa R, potrebno je da izgovaraju sve glasove pravilno. Sa oko 5 godina, kada dete dostigne određenu zrelost za svoj uzrast, možete početi sa vežbama.

Što se tiče starije populacije, glas R mogu da savladaju svi oni koji imaju motiv i zelju da ga nauče, bez obzira na drugačiji izgovor glasa R (francusko, grleno ili nemačko R).

Vežbe koje sam pokazala u video tutorijalu su uopštene. Većina ljudi je uspela da ih savlada bez da se vežbe prilagode njihovim potrebama. Svaki problem individualan kao i pristup vežbama.

Vežbe za pravilan izgovor glasa R obuhvataju:

  • vežbe oralne muskulature
  • izgovor glasova TD i TŽ
  • izgovor glasova TD i TŽ sa vokalima i rečima
  • vežbe sa špatulom

Pogedajte na sajtu: “Vežbe za jačanje oralne muskulature”. Detaljno sam objasnila vežbe pomoću kojih ćete naučiti kako da kontrolišete i ojačate mišiće jezika.

Kada budete krenuli sa vežbama za učenje glasa R, obratite pažnju na položaj jezika i donju vilicu. Prilikom izgovora glasova TD i TŽ usta su u blagom osmehu, prednji deo jezika treba da je naslonjen na gornjim sekutićima. Donja vilica miruje.

Vežba sa špatulom (kako izazvati vibraciju glasa R)

Ukoliko ste pravilno savladali sve vežbe, možete da počnete sa vežbom za vibraciju glasa R.

Špatulu postavite ispod vrha jezika. Možete je pomerati u mestu ili levo – desno. Pronađite položaj koji vama odgovara.

Prilikom pomeranja špatule, jezik mora da bude pokretu dok izgovorate glasove TD ili TŽ kako bi aktivirali prednji deo jezika, odnosno da biste osetili bilo kakvu vibraciju. Izgovor glasova TD utiče na pokretljivost jezika, dok izgovor glasova TŽ usmerava vazduh koji propuštate preko sredine jezika. Najteži deo je usaglasiti istovremeno izgovor glasova TD ili TŽ uz pokrete sa špatulom. Budite strpljivi, potrebno je vreme.

Scroll to Top