Kako se igrati sa detetom?

Kroz igru dete istražuje, upoznaje sebe u odnosu na druge. Kroz igru stiče nova iskustva i stiče osećaj za kontrolu sopstvenog ponašanja. Trudite se da budete partner sa vašim detetom. Kroz igru, upoznaćete sve ono što je potrebno da ga u potpunosti razumete.

Kako se igrati sa detetom? Read More »