Kako stimulisati dete da govori?

Postoji mnogo načina kako možete pomoći detetu da unapredi govorno - jezičke sposobnosti sa drugima. Osmislila sam nekoliko ideja, koje možete primeniti u radu sa decom.
kako-vezbati-sa-detetom-kod-kuce

Razgovarajte sa detetom

Ukoliko vaše dete ne govori, ne znači da treba da prestanete da razgovarate sa njim. Čak i ako je njihov govor odložen ili minimalan, nastavite da pričate i pričate kroz svakodnevne situacije.

Više obraćajte pažnju

Obratite pažnju na neverbalne signale, ponašanja kao i na izraze lica.

Vaše dete prenosi osećanja, želje i potrebe putem mimike i gesta. Osluškujte i u skladu s tim ponudite različite aktivnosti. Organizujte igru, kada se dete oseća prijatno. U nekom trenutku ono će pokušati nešto spontano da kaže mimikom ili gestom.

Ljudi mogu razgovarati na mnogo različitih načina – izgovorene reči su samo deo komunikacije.

Koristite jednostavan jezik

Umesto da koristite složene fraze sa više reči, koristite frazu od jedne ili dve reči, kako bi vas dete razumelo. Što više pojednostavite govor.

Govorite lagano, usporeno i naglasite izgovor glasova, slogova. Dete će pratiti položaj vaših usana, u pokušaju da izgovori istu reč.

Ako vaše dete može da izgovori jednu reč, onda možete da koristite frazu od dve reči da ih malo pogurate, a da ne preterate.

Sve aktivnosti koje obavljate oko deteta propratite govorom, koristite svaku situaciju u toku dana. Govornom stimulacijom motivišete dete da i ono nešto kaže odnosno da vas imitira.

Čitajte zajedno

Čitajte deci koliko god je to moguće, svaki dan. Jedan od najboljih načina kako bi podstakli saradnju i usmerili pažnju kod deteta. Na ovaj način razvijate maštu i bogatite rečnik.

Deca na ovaj način više slušaju, nego što čuju govor odraslih.

Prošitite odgovore na pitanja

Na primer, ako vaše dete vidi psa i izgovori reč: “Pas” vi  odgovorite: “Da, to je veliki, žuti pas”. Ispričajte mu čime se hrani, gde živi..

Ovu tehniku možete korisititi i kada vaše dete izostavlja reči u rečenici ili ima ograničen fond reči u rečniku.

Pauza u svakodnevnom govoru

Nakon što nešto kažete ili postavite pitanje, zastanite na trenutak, baš kao što biste to učinili u razgovoru sa prijateljem.

Pauza omogućava detetu da vas čuje i odgovori na bilo kakav način.

Sedite u nivou detetovih očiju

Komunikacija sa detetom u nivou očiju stavlja vas u njegovo vidno polje i omogućava detetetu da vidi vaše pokrete.

Dete imitira pokrete usana i jezika i usmerava svoju pažnju ka vama. Vi ste govorni model na osnovu kojeg dete uči.

Imajte strpljenja za dečiji govor

Podstičite dete. Kada nepravilno izgovori neki glas, vi ponovite pravilan izgovor reči (početni glas ili slog). Na primer, kada dete kaže: “Daj odu” vi naglasite glas “V” grickanjem donje usne nekoliko puta ili ponovite slog “VO” (voda).

Nema veze ako dete ne ponovi za vama. Detetu je potrebno više puta ponoviti da čuje ili vidi neki predmet o kome govorite kako bi dete razumelo povezanost predmeta i reči.

Razgovarajte sa detetom kad god ste u mogućnosti. Najbolje se uči kroz igru, ali i kroz svakodnevne situacije: u prodavnici, šetnji, igraonici.. Dete sluša i upija sve što kažete bez obzira što trenutno ne odgovara na vaše pitanje.

Važno je da saradjuje, da vas imitira i da pokušava nešto da kaže trudeći se da pomera usne ili jezik, u pokušaju da izgovori odredjeni glas ili reč.

Stimulišite govor kroz igru

Vreme za spontanu igru može biti sjajno vreme za rad na komunikaciji, posebno sa igrama ili igračkama koje uključuju imitaciju – igre uloga (mame, tate, seke, bate, bake, deke). Aktivnosti koje dete voli, podstiču socijalnu interakciju poput pevanja, plesanja, igre sa lutkama, autićima..

Kroz igru dete ispoljava svoje emocije i svoj način izražavanja.

Koristite alternativne metode komunikacije

Deca prirodno izražavaju svoje emocije kroz umetnost (slikanje, ples, pevanje) i kreativne igre sa drugom decom.
Učestvujte zajedno u raznim senzornim aktivnostima (igra sa testom, plastelinom, glinom, papirom). Kroz zanimljivu, spontanu igru, dolazi do izražaja ono što dete ima u sebi.

Ako je govor vašeg deteta teško razumeti, evo nekoliko ideja za pomoć u komunikaciji:

  • postavite jednostavna pitanja kako bi dobili više informacija o tome šta vaše dete pokušava da kaže – na primer: „Da li mi govoriš o nečemu što se danas dogodilo? Da li se to dogodilo u vrtuću ili napolju“? „Da li te je Nikola naljutio“? Ako može, neka dete ispriča ostatak priče ili pokaže gestom.
  • podstaknite dete da sporo govori. Dajte mu do znanja da ga slušate i da ima dosta vremena da vam to i kaže.
  • napravite kartice sa slikama, na kojima su prikazane radnje. Na primer: seka se igra sa lutkama, tata popravlja kola, mama kuva ručak. Neka dete pokaže šta želi ili neka odabere sa čime želi da se igra uz naravno, govornu stimulaciju.

Zaključak

Ovo su samo neki od saveta koje možete primeniti u svakodnevnim situacijama.

Nije lako komunicirati sa decom koja imaju poteškoća u govoru, ali je veoma korisno imati podršku od strane stručnjaka. Moj savet je da razgovarate sa vaspitačima, terapeutima o strategijama koje biste mogli da primenite kroz rad sa detetom.

Scroll to Top