Govorni poremećaji

Poremećaj govora (govorni poremećaj) je stanje u kojem osoba ima problema sa stvaranjem ili formiranjem glasova u govoru koji su neophodni za komunikaciju sa drugima. Ovo može otežati razumevanje govora deteta.

Prvo ću vam pomenuti tri glavne vrste poremećaja govora:

Poremećaji artikulacije – govorni poremećaj

Greške u izgovoru glasova. Na primer, ha umesto šešir, oda umsto voda. Dakle, ako vaše dete često pogrešno izgovara mnogo reči, to može biti znak osnovno poremećaja artikulacije.

Poremećaji tečnosti – govorni poremećaj

Česti prekidi u toku govora. Ako vaše dete često zamuckuje kada hoće nešto da kaže, verovatno, je prisutan poremeća u tečnosti govora.

Poremećaji glasa – govorni poremećaj

Česte neodgovarajuće promene u kvalitetu glasa, visini tona ili jačini. Ako vaše dete često govori preglasno, tiho ili sa neprikladnom visinom glasa, može imati poremećaj glasa.

Postoji skoro pedeset govornih poremećaja, od kojih svaki ima svoj skup uzroka, simptoma i mogućnost lečenja.

Razumevanje svih njih najbolje je prepustiti pefesionalcima. Kao roditelj potrebno je samo osnovno razumevanje najčešćih poremećaja govora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top