Govorni poremećaji

Poremećaj govora (govorni poremećaj) je stanje u kojem osoba ima problema sa stvaranjem ili formiranjem glasova u govoru koji su neophodni za komunikaciju sa drugima. Ovo može otežati razumevanje govora deteta. Prvo ću vam pomenuti tri glavne vrste poremećaja govora: Poremećaji artikulacije – govorni poremećaj Greške u izgovoru glasova. Na primer, ha umesto šešir, oda […]

Govorni poremećaji Read More »